Vinneren av den første utdelingen av prisen ISGAN Award of Excellence ble utdelt til Entergy New Orleans for deres pilotprosjekt SmartView AMI (Advanced Metering Infrastructure). Dette prosjektet går ut på å gi strømkunder med lavere inntekt informasjon om real-time data om energibruket i hjemmet. Dermed får disse kundene en mulighet til å bedre kontrollere sin energibruk i det formål å spare penger på strømregningen.

Mens SmartView-prosjektet ble annonsert som vinneren av prisen, ble EcoGrid EU erklært det nest beste prosjektet, for sitt engasjement rettet mot konsumenten. Prosjektet, representert av det danske selskapet Østkraft Holding A/S, ble invitert til Seoul og fikk utdelt tittelen «Award of Excellence – Honorable Mention» under prisutdelingen 12. mai.

Prosjektet EcoGrid EU har implementert demonstrasjonsprosjektet på Bornholm i Danmark. Hovedmålet er å demonstrere hvordan smartgridteknologi og ordinære strømkunder med informasjon om strømprisene kan bidra til et balansert kraftsystem med større andeler miljøvennlig elektrisitetsproduksjon. Smarte målere og andre installasjoner installeres i hjemmene og hos firmaene til prosjektdeltakerne, og gjør at energiforbruket kan kontrolleres mer eller mindre automatisk. Tanken bak dette er at «det må være enkelt og beleilig å være en prisbevisst og miljøvennlig strømkunde i det fremtidige samfunnet med smarte nett.»

Dette prosjektet vil benytte kunnskap fra tidligere EU-finansierte prosjekter i et demonstrasjonsprosjekt av større skala enn tidligere, og resultatene vil være viktige for videre planlegging av smarte nett i Europa. Integrert i demoprosjektets strømnett er blant annet vind- og solkraft, biomasse, biogass og CHP (combined heat and power; varmekraftverk). I tillegg vil det tilkobles elektriske kjøretøy, og det vil utprøves metoder for å lagre energi i form av varme og i elbilenes batterier.

Les mer på EcoGrid EU sine nettsider.