Etterutdanningskurset «Fremtidens elektriske energisystem» gjennomføres nå for andre gang i regi av Institutt for elkraftteknikk, NTNU. Første kurs ble gjennomført høsten 2012 med 14 deltakere. Antall deltakere er denne gangen 17. Første del gjennomføres fra 17. – 20. mars men andre del går i tiden 7-11 april med eksamen i slutten av måneden. Kurset dekker ulike sider av «Smartgrid» og inkluderer: energiomforming, transport, marked, regulering og distribusjon. Ulike forhold rundt sluttbruk og kundeadferd behandles også.

Alle forelesningene gjennomføres med videopptak slik at deltakerne skal kunne bruke disse opptakene til dokumentasjon/repetisjon for eksamen samt for intern bruk i bedriften i etterkant av kurset.

Link: http://www.ntnu.no/elkraft/videreutd_kurs