EU kommisjonens «Strategi Energy Technology Plan» (SET Plan) er et virkemiddel for å øke strategisk koordinering og samarbeid mellom nasjonale myndigheter, industri og forskningsinstitusjoner på tvers av EU land. «SET Planen» er en av 5 pilarer for å realisere Energi Unionen. Hensikten med koordineringen er å øke handlingskraften og utløse et høyere finansieringsnivå for forskning og innovasjon innenfor Energi området. I den nye versjonen av SET Plan fra 15. september i år lanserer EU Kommisjonen en ny styringsstruktur og ti nye prioriteringer for forskning og innovasjon.

God på forskning og stor-skala implementering, men ikke på å skape varige arbeidsplasser gjennom global konkurransekraft

I gjennomgangen av status på innsatsen på fornybar energi de siste 10 årene viser EU kommisjonen til at andelen fornybar energi har økt fra 8,5% i 2005 til 15,3% i 2014 (26% økning av fornybarandelen innenfor elektrisitetsforsyningen). Europa har ledet an i utvikling og storskala installasjoner av fornybar energi teknologier – uten at Europa har greid å skape mange nye og varige arbeidsplasser. Eksempelvis har kostandene globalt på PV (photovoltaic) systemer falt med 50% fra 2010-2014, mens solcelle produksjonen innenfor EU har gått ned fra 3GW i 2010 til 1.3 GW i 2013. Mangelen på investeringer for kommersialisering og industrialisering som gir konkurransekraft i global målestokk er tydelig.

Strømnettet i Europa fremdeles i verdensklasse

EU kommisjonen sier de skal jobbe for å levere det de kaller «A New Deal for Consumers». Tesen er at sammenslutninger og enkeltpersoner ivrer etter å kunne styre og optimalisere energiforbruket og å kunne delta aktivt i produksjon av fornybar energi. Industrien må levere løsninger for smarte hjem og kommunikasjonsnettverk med tilstrekkelig sikkerhet i datahåndtering.

Til tross for innfasing av store mengder fornybar energi er det Europeiske strømnettet fremdeles i verdensklasse når det gjelder pålitelighet. Europa har ledelsen internasjonalt på antall patenter for kraftkomponenter som bidrar til stabilitet i strømnettet. Bildet er dessverre et helt annet for «smart consumer services». De store selskapene som setter standarden for den digitale transformasjonen på energifeltet er ikke Europeiske selskaper. Dette introduserer nye risikofaktorer som EU Kommisjonen vil se nærmere på.

«The future smart EU energy system, with the consumer at the centre» — bort fra silotenkningen

Dette er en av 10 hovedprioriteringer for å akselerere energi system transformasjonen. Det uttrykkes et sterkt behov for å komme bort fra silotenkningen hvor hver sektor og hvert teknologiområde jobber hver for seg. Innsatsen bør rettes mot følgende to konkrete utfordringer (s.11 i Kommisjonens dokument):

 

Create technologies and services for smart homes that provide smart solutions to energy consumers

 

European research and innovation is in a position to develop innovative solutions that can contribute considerably to give consumers in homes, companies and public administration control to optimise their energy consumption (and production), and to cities the opportunity to optimise the use of energy in their infrastructures, through a more interactive/smarter system, relying on smart grid services. The new SET Plan should bring together energy and information and communication technology researchers and companies to support the development of innovative solutions and, over time, encourage the integration of these services into smart homes with other digitally delivered services, such as environmental control, electro mobility and e-health via the Internet of Things.

 

Increase the resilience, security and smartness of the energy system

 

With the next generation of smart energy-system solutions, the EU needs to develop and demonstrate innovative power electronics, flexible thermal generation, demand response and storage, as well as efficient heating and cooling technologies (such as heat pumps and combined heat and power) to use synergies between energy vectors, new transmission technologies, new techniques for physical and cybersecurity of networks, and demand analysis including exploitation of Big Data.

Connecting the different networks in an integrated energy system, will be particularly important for ensuring the stability and security of the electricity system, as well as the protection and privacy of consumer data. This requires the development of new methodologies for optimisation across networks and for protocols of data exchange, including testing and demonstration.

This will require a collaborative effort between the Commission and Member States as well as the energy, transport, and information and communication technology sectors and regulators.