Målet med utlysningen er å fremme erfaringsoverføring mellom europeiske prosjekter innen smartgrids gjennom promotering og finansiering av samarbeidsprosjekter. «Launch eventen»som holdes i forbindelse med denne utlysningen skjer 21.–22. april 2016 i Stockholm. Som deltaker vil man få grundig informasjon om utlysningen, muligheter til å bygge nettverk og til å møte potensielle samarbeidspartnere. Les mer om ERA-Net SG+ sin «launch event» her.

ERA-Net SG+ er et initiativ fra 21 europeiske land, der det overordnede målet er å hjelpe Europa med å nå de kort-, mellom- og langsiktige energimålene fram mot 2050. ERA-Net ønsker ved hjelp av smartgrids å skape et elektrisk kraftsystem som integrerer fornybare energikilder og muliggjør fleksible forbruker- og produksjonsteknologier. Hensikten med dette er å skape et elektrisk nett med stor leveringssikkerhet og mindre utslipp av drivhusgasser, til en levelig pris.

 

Utlysningen åpnes i sin helhet 18. april. For mer informasjon om utlysningen, les mer på ERA-Nets utlysningssider.