Enova inviterer til markedsdialogmøter om innovative løsninger i energisystemet


Påmelding: 
Trondheim 13. november
Oslo 14. november
Stavanger 22. november
Bergen 28. november
Tidspunkt alle steder: 10:00 – 12:00

Energisystemet har i dag store mengder fleksibilitet som av ulike årsaker ikke blir nyttiggjort. Store utviklingskostnader, høy risiko for den enkelte aktør, eksisterende regulering og liten kommunikasjon mellom de ulike markedsaktørene er barrierer som hindrer en effektiv utnyttelse av fleksibiliteten.

Enova har noen tanker og ideer rundt disse temaene, men vi trenger innspill fra dere.

Enova arrangerer derfor markedsdialogmøter for å få innspill på hva vi sammen kan gjøre for å få fram de beste prosjektene som bryter ned disse barrierene. Dette er prosjekter som bidrar til bedre utnyttelse av fleksibiliteten i og mellom bygg, områder og energisystem. Målet er at energisystemet videreutvikles gjennom teknologi og nye forretningsmodeller mot et framtidig lavutslippssamfunn.

Det gis også en mulighet for korte, en-til-en samtaler med Enova mellom 12:00 og 14:00 

 

Påmelding Trondheim 13. november

Påmelding Oslo 14. november

Påmelding Stavanger 22. november

Påmelding Bergen 28. november