AMS-konkurransen som Enova og NVE utlyste tidligere i år har nå kåret sine vinnere. Bakgrunn for denne konkurransen var at Enova og NVE ønsket å kartlegge virkningen ulike formidlingsløsninger fra smarte målere vil ha på husholdningers strømbruk, og de gikk derfor sammen om å fremme storskala pilotprosjekter på smarte målere gjennom denne konkurransen.

Etter at mange gode tilbud kom inn til konkurransen, valgte Enova å øke den totale pengestøtten fra 30 millioner til 59,7 millioner kroner. Det ble syv prosjekter til samme som fikk støtte, og disse er: EB Strøm, Eidsiva Marked, Fjordkraft, Follo Energi, Lyse Energisalg, NTE Marked og Ringeriks-Kraft Strøm med samarbeidspartnere.

Siden alle norske husholdninger skal ha installert digitale strømmålere innen 2019, medfører dette nye utfordringer og muligheter for både kraftbransjen og forbrukerne. Det Enova og NVE ville oppnå med denne konkurransen, er at disse målerne er smarte og motiverer forbrukere til å spare strøm. Gjennom pilotprosjekter på smarte strømmålere skulle ulike teknologier, tjenester og forretningsmodeller settes på prøve, med mål om å finne de beste løsningene. Forhåpentligvis vil disse prosjektene resultere i utvikling av tjenester som forbrukeren både vil ha og ta nytte av.

Omlag 25 000 husholdninger rundt om i landet vil få muligheten til å teste ut hvordan det er å ha en smart strømmåler i huset, og dette prosjektet er planlagt å vare ut 2021. Ved å prøve ut forskjellige løsninger og finne ut hva som faktisk fungerer og hva som fungerer best, vil dette gagne kraftbransen som helhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Det skal bli spennende å høre om resultatene av dette store prosjektet!

Les hele pressemeldingen på Enova sin nettside.