Konferansen har fagfolk fra både inn- og utland på programmet. Blant dem er Johannes Urpelainen (Johns Hopkins School of Advanced International Studies), Kirsten Jenkins (University of Edinburgh) og UiOs Tanja Winther. Hun leder det nyopprettede forskningssenteret INCLUDE, som skal jobbe med grønn omstilling og sosial rettferdighet fra et samfunnsvitenskapelig ståsted. Et høyst aktuelt tema i disse dager!

 

Det blir bidrag fra representanter for både forskning, næringsliv og myndigheter. Konferansen er tenkt litt som et koldtbord, der deltakerne er tilstede på de sesjonene de finner mest interessant, og hvor man kan knytte nye kontakter. 27. november står sosialt inkluderende energiomstilling og energisystemer sentralt, mens den 28. november er tema materialer for bærekraftig energi og CCS.

 

Interessert? Meld deg på her.