Tema: Fra storskala fornybar til digitaliserte lokale løsninger – hva vinner fram i morgendagens energisystem?
Digitalisering, elektrifisering og fornybar energi driver omstillingen i energisektoren og økonomien. Hvordan blir balansen mellom storskalaløsninger og et regionalt integrert energisystem på den ene siden og småskalaløsninger på lokalnivå på den andre? Hvordan bygges kunnskapsbaserte energinæringer for en usikker framtid?

Konferansen sparker i gang diskusjonen med en fremlegging av en ny IEA-analyse om utsikten for offshore energi og synergier mellom havvind, olje og gass.

Om konferansen 
Energiforskningskonferansen er Forskningsrådets store konferanse for miljøvennlig energi. På konferansen vil du møte aktører fra både næringsliv, forskning og myndigheter. Kom for å oppdatere deg på den internasjonale forskningsfronten innen energi og hvordan energiforskningen kan gi oss grønn konkurransekraft. Konferansen åpnes av Olje- og energiminister Terje Søviknes.

Meld deg på her!