Artikkelen er hentet med tillatelse fra Energiteknikk nr. 6 – september 2017. 

Trykk på bildet for å lese hele artikkelen :

Energiteknikk nr. 6-2017. Tekst og foto: Atle Abelsen

 

EMPOWER

EMPOWER er et 3-årig forsknings- og innovasjonsprosjekt med et budsjett på 60 MNOK. Målet med prosjektet er å utvikle et helt nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra solcellepaneler, mikro vindturbiner og andre desentraliserte energiproduksjonskilder.

Prosjektet vil gi avlastning på de sentrale og regionale strømnettene, økt lokal kraftproduksjon og billig fornybar elektrisitet til forbrukerne. Det nye markedsdesignet utvikles og testes i tre demonstrasjonsområder; Norge, Tyskland og Malta. Halvparten av partnerne i prosjektet er norske medlemmer av NCE Smart klyngen.

Prosjektet vil gi økt andel av fornybar energi og i stor grad bidrar til EUs klimamål.

Hjemmesideempowerh2020.eu

Program: EU Horizon 2020