Det internasjonale energibyrået (IEA) skriver i sin nye rapport Digitalization and Energy (5. nov 2017) at digitalisering er en stadig tettere interaksjon mellom den digitale og den fysiske verden.

Skal vi tro tallene har de global investeringene i digital elektrisk infrastruktur og software økt med over 20% siden 2014 til 2016, hvor investeringsnivået i 2016 lå på 47 milliarder dollar eller 390 milliarder norske kroner.

I følge rapporten består den digitale verden av tre fundamentale deler: Data (digital informasjon); Analysekapasitet (bruken av data for å produsere relevant informasjon og innsikter); Tilkobling til et digitalt kommunikasjonsnett (for utveksling av data mellom mennesker, komponenter og maskiner).

Egenskapen til disse tre fundamentale delene er betydningsfulle for at digitalisering skal gi verdi: Mengde data fra den fysiske verden og dens «digitale tvillinger» må produseres i stort monn (exa og zeta bytes i stedet for terra og peta bytes). Analysekapasiten må være tilnærmet ubegrenset, avansert og kunne foregå i nær sann tid (for å oppnå høy grad av optimalisering og automatisering). Antall mennesker og ting som er tilkoblet kommunikasjonsnett må være stort (milliarder aktive abonnenter).

Digitalisering reiser en rekke spørsmål om hvordan sikre tilgang til et pålitelig kommunikasjonsnett og tilgang til relevant data, hvordan man bør håndtere datasikkerhet og personvern, eller hvordan man skal monitorere system-gevinster som går utover gevinster per komponent eller den individuelle aktør. Rapporten gir få svar på dette, men skisserer et knippe «no-regret» anbefalinger til myndigheter.

Gevinster av digitalisering i kraftsektoren – 5% reduksjon driftskostnader og 5 år levetidsforlengelse på anlegg

For perioden 2016-2040, gjør IEA et overslag på økonomiske gevinster av digitalisering innenfor drift og vedlikehold, i form av reduksjon av antall uplanlagte utfall og nedetid eller tap, gjennom levetidsforlengelse på utstyr, samt forbedringer av den generelle effektiviteten i kraftselskaper og nettselskaper. De mener det er realistisk å forvente 5% besparelser på totale driftskostnader i perioden 2016-2040, og i gjennomsnitt 5 år økt levetid på utstyr. Disse tallene er usikre, og beregninger bør selvsagt gjøres av det enkelte selskap og det enkelte land, men de gir en pekepinn på hva som er en realistisk forventning.

Du kan laste ned hele rapporten her: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/digitalization-and-energy.html