MENY  

Demo Norge

«Living labs» hos energiselskapene og nytt smartgrid laboratorium hos forskningsinstitusjonene

Interaktivt kart.

Smartgridsenteret drifter en  nasjonal demokomité som har som mandat å bidra til etablering av komplementære demonstrasjonsaktiviteter hos energi-/nettselskapene innenfor smartgrids. For å kvalifisere seg som deltager innenfor Demo Norge-paraplyen må selskapet bl.a. kunne håndtere forskningsprosjekter og studentoppgaver tilknyttet demoen. Demoene har ulike formål: Noen er rettet mot test av teknologi, noen mot læring av bruken av ny teknologi for drift og planlegging innenfor nett, og noen mot forståelse av brukeradferd hos kunder og nye forretningsmodeller for energitjenester.

Samlebetegnelsen for demoene i energiselskapene og lab-fasilitetene hos forskingsinstitusjonene er «Demo Norge for smartgrids».
Demo Norge skal også være et utstillingsvindu og en testarena for leverandørindustrien for styrket konkurransekraft i det nasjonale og globale smartgridmarkedet.

legend
Hafslund: Feil- og avbruddshåndtering i smarte D-nett
Hafslund: Feil- og avbruddshåndtering i smarte D-nett
Demo og uttesting av feilindikatorer og automatiserte koblingsprogram (self-healing). Bruk av målinger for beregning av avstand til feilsted.
Les mer
UiS CIPSI
Senter for IP-basert serviceinnovasjon ved Universitetet i Stavanger
Les mer
BKK - Demo Bergen
BKK - Demo Bergen
BKK har flere demoprosjekter gående i området. Disse omhandler blant annet fleksibilitet, nettstabilitet, batteri og elferger, selvretting og landstrøm.
Les mer
SFE Smart Valley
SFE Smart Valley
Tjenester og teknologi for husholdninger. Aggregert håndtering av småkraftanlegg.
Les mer
Lyse: Demo Smarte Nett m.fl.
Lyse: Demo Smarte Nett m.fl.
Lyse –konsernet deltar i flere andre små og store prosjekter som tester ut løsninger under paraplyen smart nett, smarte byer og smarthusteknologi. Det omfavner ulike tema som lading av elbiler og elbiler som batterier, produksjon fra solcelle, smarte gatelys og fjernstyring og overvåkning.
Les mer
Agder Energi Nett: Demo Skarpnes Nullhus
Agder Energi Nett: Demo Skarpnes Nullhus
Nullhus, boligfelt, solceller, energibrønn og produksjon mot fordelingsnett, erfaringsdata, planleggingsverktøy nett
Les mer
UiT
Partner for FoU og kommersialisering.
Les mer
NCE Smart energy markets
Næringsklynge i Østfold
Les mer
Smart Grid Services Cluster
Bedriftsnettverk i Trøndelag
Les mer
HiN
Høgskolen i Narvik, Elektromekaniske systemer
Les mer
Norgesnett: Smart Energi Hvaler
Norgesnett: Smart Energi Hvaler
DSO: Øydrift, fritidshus, 6800 målere, solceller, elbiler…
Les mer
NTE Levende Lab
NTE Levende Lab
I Levende lab kan alle våre kunder være med å teste nye løsninger. Vi rekrutterer deltagere til hvert enkelt prosjekt, og hittil har vi prosjektdeltagere fra hele Trøndelag. Vår Levende lab er en åpen utviklingsarena, og vi inviterer partnere, studenter, næringsliv og akademia til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.
Les mer
Statnett: TSO Pilot Alta
Statnett: TSO Pilot Alta
Smart operation, flaskehalser, SVC, WAMS, PMU, laststyring.
Les mer
Smartgridlab NTNU & SINTEF
Smartgridlab NTNU & SINTEF
-Real time simulator
-Grid emulation & network interactions
-EV charging and distributed storage
-Smart house
-Remote access and database design
Les mer
Smartgridlab NTNU & SINTEF
-Real time simulator
-Grid emulation & network interactions
-EV charging and distributed storage
-Smart house
-Remote access and database design
HiN
Høgskolen i Narvik, Elektromekaniske systemer
Hafslund: Feil- og avbruddshåndtering i smarte D-nett
Demo og uttesting av feilindikatorer og automatiserte koblingsprogram (self-healing). Bruk av målinger for beregning av avstand til feilsted.
BKK - Demo Bergen
BKK har flere demoprosjekter gående i området. Disse omhandler blant annet fleksibilitet, nettstabilitet, batteri og elferger, selvretting og landstrøm.
SFE Smart Valley
Tjenester og teknologi for husholdninger. Aggregert håndtering av småkraftanlegg.
Lyse: Demo Smarte Nett m.fl.
Lyse –konsernet deltar i flere andre små og store prosjekter som tester ut løsninger under paraplyen smart nett, smarte byer og smarthusteknologi. Det omfavner ulike tema som lading av elbiler og elbiler som batterier, produksjon fra solcelle, smarte gatelys og fjernstyring og overvåkning.
Agder Energi Nett: Demo Skarpnes Nullhus
Nullhus, boligfelt, solceller, energibrønn og produksjon mot fordelingsnett, erfaringsdata, planleggingsverktøy nett
Norgesnett: Smart Energi Hvaler
DSO: Øydrift, fritidshus, 6800 målere, solceller, elbiler…
NTE Levende Lab
I Levende lab kan alle våre kunder være med å teste nye løsninger. Vi rekrutterer deltagere til hvert enkelt prosjekt, og hittil har vi prosjektdeltagere fra hele Trøndelag. Vår Levende lab er en åpen utviklingsarena, og vi inviterer partnere, studenter, næringsliv og akademia til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.
Statnett: TSO Pilot Alta
Smart operation, flaskehalser, SVC, WAMS, PMU, laststyring.
UiS CIPSI
Senter for IP-basert serviceinnovasjon ved Universitetet i Stavanger
UiT
Partner for FoU og kommersialisering.
NCE Smart energy markets
Næringsklynge i Østfold
Smart Grid Services Cluster
Bedriftsnettverk i Trøndelag

 

 

 

Smartgridsenterets styremedlemmer: