Et knippe aktive pilotbrukere. Foto: NTE
Et knippe aktive pilotbrukere. Foto: NTE

I fase 1 har NTE og samarbeidspartnerne bygget opp infrastrukturen, som blant annet omfatter nærmere 800 måleranlegg og en egen driftssentral. Prosjektet skal også etablere et eget IT-nav for å håndtere måledataene og studere nærmere hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et nav.

– Nå kan vi tilby forskning, industri og brukere et fullskala «levende laboratorium», som er unikt i Europa, sier stedfortredende prosjektleder Erik Hatling hos NTE. Alle husstandene som nå er tilknyttet AMS-systemet, er pilotdeltakere.

Stor interesse for å være med

Av de ca 800 husstandene har om lag 330 meldt seg som aktive pilotdeltakere. Denne gruppen består av bevisste og interesserte sluttbrukere som synes det er interessant å få være en del av en historisk og pionermessig utvikling innen bruk av energi. De har sagt seg villig til å delta i forbrukerrettede tester og prosjekter.

For de øvrige sluttbrukerne i Demo Steinkjer, vil testing og forsøk skje i selve nettet og de bakenforliggende systemene, uten at de trenger å engasjere seg.

Hvem som deltar i den enkelte testen kan avgjøres ved aktiv frivillighet, det vil si at sluttbrukerne melder sin interesse for konkrete prosjekter, eller ved passiv frivillighet, der prosjektledelsen velger ut pilotdeltakere ut ifra en segmenteringsmodell. Pilotdeltakerne kan vinne småpremier ved sin deltakelse, i tillegg til den direkte gevinsten ved å få muligheten til å styre og effektivisere sitt energiforbruk.

Leverandørene er på banen

NTE hadde regnet med at etterspørselen om å bli med fra industrien for alvor vil ta av i 2014 og 2015, men merker allerede en betydelig interesse. For eksempel fra målerleverandøren Conrode. Tester skal verifisere stabiliteten og påliteligheten i kommunikasjonsteknologien som baserer seg på en kombinasjon av trådløs mesh-teknologi og IP.

Siemens har levert en driftssentral, og har planer om å bruke anledningen til å se nærmere på løsningene for å koble sammen driftssentralen og AMS-systemene.

– Det er viktig for oss at de aller fleste prosjektene i Demo Steinkjer er åpne prosjekter, der resultatene blir tilgjengelige for alle. Resultatene blir blant annet distribuert som White Papers til alle prosjektdeltakerne, men også gjennom to EU-prosjekter der Demo Steinkjer er engasjert, sier Hatling.