Ved å bruke droner til å inspisere og overvåke kraftnettet, vil nettselskapene blant annet kunne redusere tid og kostnader, øke leveransesikkerhet og forbedre HMS. Å kombinere droner og sensorer, og hente inn data direkte inn i systemet Connected Drone, reduserer tiden fra innsamling til analyse betraktelig. Slike sanntidsanalyser gjør det enkelt å oppdage avvik og uønskede elementer.

Connected Drone-prosjektet har totalt 13 aktører som dekker alle fagområder som trengs for at dette skal bli en suksess. Partnere i prosjektet, i tillegg til eSmart Systems, er:

 • Hafslund Nett
 • Ringeriks-Kraft Nett
 • Nettpartner
 • Microsoft
 • Robot Aviation
 • Telenor M2M
 • Teleplan Globe
 • NTNU AMOS
 • Norut Institute
 • Eker Design
 • UiO UNIK
 • IRIS

Les mer om prosjektet på eSmart Systems sine nettsider.