Sesjon 1: Framtidens energisystem og – marked
Sesjon 2: Godt under 2 grader! Hvilke tiltak og virkemidler trengs for å komme til et nullutslippssamfunn?
Sesjon 3: Framtidens energisamfunn og energimedborgere.

Konferansen er gratis, men begrenset antall plasser. Påmelding: https://bit.ly/2PGgmN5

Program: https://www.ntnu.no/censes-konferanse​,

Innledere og panel:

Eivind Egeland Olsen – Nysnø Klimainvesteringer, Gunnar Eskeland – CenSES, Kari Espegren – CenSES, Jan Fuglestvedt – Cicero, Thor Erik Grammeltvedt – Statnett, Atle Hamar – Klima- og Miljødepartementet, Arild Hermstad – Miljøpartiet De Grønne,

Marius Holm – Zero, Eva Britt Isager – Bergen Kommune, Christian Klöckner – CenSES, Volker Krey – IIASA, Marianne Ryghaug – CenSES, Pernille Seljom – CenSES, Kay Normann Sjursen – Hydro, Anne Vera Skrivarhaug – NVE, Jan-Fredrik Stadaas – Equinor, Henrik Sætness – Statkraft, Aud Tennøy – Transportøkonomisk Institutt, Asgeir Tomasgard – CenSES