Sintef/NTNU og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) står i spissen for de norske partnerne i to større europeiske prosjekter (e-GOTHAM og i3RES) som blant annet tar sikte på å utvikle en åpen kommunikasjonsplattform for smarte nett (smartgrid). Ved å bruke infrastrukturen til det «levende» fullskalalaboratoriet Demo Steinkjer, bidrar de til å utvikle standardene for boliger og andre husholdningskunder. Det er også til fordel for norske leverandører av smartgridteknologi.

Fem nasjoner

Prosjektet e-GOTHAM har et budsjett på 7 millioner euro (nærmere 60 millioner kroner) over tre år, og engasjerer 17 europeiske partnere fra fem nasjoner over hele Europa. Prosjektet kjører tre parallelle løp, der plattformen testes ut på henholdsvis boliger, offentlige bygninger og industrianlegg. Demo Steinkjer er testfasilitetene for først nevnte, de to øvrige foregår i henholdsvis Finland og Italia.

– e-GOTHAM er et viktig prosjekt for EU i deres bestrebelser for å nå 202020-målet, og en glimrende anledning for norsk forskning og industri til å gjøre seg gjeldende i den viktige prosessen å utvikle systemer og standarder for smarte nett, sier Eilert Bjerkan. Han var tidligere programleder for smartgrid hos NTE, nå er han innleid i prosjektet fra IKT-bedriften Enfo.

Prosjektet startet sommeren 2013, og skal i løpet av 2014 blant annet etablere en effekttariff og en dynamisk tariff, og kundene skal kunne følge med på og til dels styre sitt forbruk av effekt og energi via dedikerte displayer og apper for alminnelige mobile enheter. (For full beskrivelse, se linkene som står nederst i saken).

Prognoser

– Noe av hensikten er å teste kommunikasjonsplattformen og utvikle verktøy for å lage dagsprognoser over forbruk og produksjon, sier seniorforsker Geir Mathisen hos Sintef IKT. Vi skal også optimalisere algoritmene i kommunikasjonsplattformen, og fokusere nye muligheter og forretningsmodeller.

Han understreker betydningen av å utvikle kommunikasjonsplattformen basert på åpne standarder, slik at kundene er sikret å kunne velge og skifte utstyr og systemer uavhengig av leverandør. Kommunikasjonsplattformen er en såkalt mellomvare (middleware) som skal sørge for effektiv og sikker dataflyt mellom det forskjellige systemene og enhetene.

– Vi fokuserer åpne løsninger, og vil samspille med mye av det utstyret som allerede finnes. Vi skal også gi innspill via NEK til det pågående standardiseringsarbeidet i Europa.

Mathisen fremhever at de også vil gi tilbakemelding på allerede eksisterende standarder for at de skal kunne videreutvikles.

Raskere og sikrere

Smart Grid Norway deltar også i prosjektet. Kommunikasjonsplattfomen skal testes i deres RTU-er som skal overvåke seks nettstasjoner hos Demo Steinkjer. – Vi tror at den vil øke både sikkerheten og effektiviteten i dataflyten, sier daglig leder Geir Aksdal til Energiteknikk. Han viser til at en høyere kompresjonsgrad av datastrømmen betyr raskere dataflyt over kostbare GPRS-linjer, i tillegg til at datasikkerheten er skrudd ett knepp opp.

– Vi vil ta protokollen i bruk med en gang. Vi er i gang med å teste vår løsning i 30 nettstasjoner hos BKK, og vil her benytte oss av kunnskap vi har fått gjennom e-GOTHAM-prosjektet, sier Aksdal.

Samler data

Det andre prosjektet, i3RES, er nylig startet opp og skal fokusere problemstillinger knyttet til integrasjon av fornybare energikilder inn i nettet. Der skal Demo Steinkjer samle inn data fra sine kunder. Disse skal spanske Technalia bruke for å teste algoritmer for å optimalisere energikilder og lastflyt i et mikrogrid.

NTE har også utviklet et REST API sammen med trondheimsfirmaet Kantega for å kunne tilby forskere og utviklere tilgang til reelle tidsserier som de kan bruke når de utvikler systemer og produkter for morgendagens smarte nett. Et API betegner et grensesnitt i en programvare slik at spesifikke deler av denne kan aktiviseres eller kjøres fra en annen programvare.

– Dette er første gang noen har utviklet et API mot løsningen til den amerikanske databaseleverandøren TempoDB for at en tredjepart skal få tilgang til avidentifiserte tidsserier, sier prosjektleder Therese Troset Engan i NTE/Demo Steinkjer.

Prosjektene e-GOTHAM og i3RES og utviklingen av API-et henger sammen, der prosjektdeltakerne kan utnytte ressurser og resultater mellom prosjektene.

 

AB_3709 Demo Steinkjer arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen i Demo Steinkjer som har jobbet med API-en og de to EU-prosjektene: Bak, fra venstre: Eilert Bjerkan, Enfo, Jørn Engberg, NTE, Kristoffer Nyborg Gregertsen, SINTEF IKT, Giancarlo Marafioti, SINTEF IKT. Foran: Therese Troset Engan, NTE, og Geir Mathisen, SINTEF IKT. Demo Steinkjer er en av fire demopiloter i Norwegian Smartgrid Centre. Foto: Atle Abelsen