På årsmøtet i fjor høst ble det vedtatt å ha årsmøtene i samsvar med kalenderen, og derfor ble nytt årsmøte avholdt allerede et halvår etter det forrige.

For å gjøre det attraktivt for medlemmene å reise til Trondheim på årsmøte, ble det i forkant av den formelle agendaen, lagt inn flere foredrag.

Zarko Sumic startet dagen. Han er visepresident og anerkjent analytiker, i Gartner group. Han innledet med å skissere hvorfor dagens energisystem vil feile: I dag bruker USA 25 prosent av verdens energiforbruk. Kina har fire ganger så mange innbyggere som USA og utviklingen der er enorm. Den kinesiske middelklassen vokser med 100 millioner personer i året, og med bedre levevilkår øker også energiforbruket. Gartner group mener at om ni år fra nå, så vil USA og Kina sammen ha et energiforbruk som er like stort som hele verdens samlede forbruk er i dag. Smartgrid er en nødvendighet for å møte disse utfordringen.


Ny regulering

NVE-rådgiver Kjersti Vøllestad fortalte om arbeidet med å skape rom for FoU- og demonstrasjonskostnader i den økonomiske reguleringen av nettselskap. Det diskuteres hvor mye kostnader som kan inngå i ordningen. Det at nettkunden pålegges den økonomiske belastningen gjør at det må være klare regler og begrensninger.

To mulige måter å gjøre dette på ble framlagt: Man kan ta 0,5 prosent av et selskaps inntekstramme eller 0,2 prosent av et selskaps avkastningsgrunnlag, og holde dette utenfor de sammenliknende analysene. Det første alternativet vil i så fall si at gjennomsnittsselskapet kan bruke 500 000 kroner på forskning. En overskridelse av dette beløpet betyr at det overskytende kommer inn i de sammenliknende analysene.

Vøllestad fikk flere innspill fra salen. Blant annet fremhevet daglig leder i Smartgridsenteret, Jan Onarheim, at demoprosjekter må komme inn i tillegg til FoU.

Kjell Sand fortalte at SINTEF energi, i samarbeid med NTNU, jobber med et forslag til en nasjonal smartgridstrategi. Strategien er tenkt som en bransjestrategi som kan brukes i forhold til virkemiddelapparatet. Energi 21 har også vært involvert i arbeidet.

Sist ut før lunsj var en liten statusrapport fra demoprosjektene.

Selve årsmøtedelen var raskt og effektivt gjennomført. Årsmelding og årsregnskap ble godkjent uten innsigelser. Terje Gjengedal fikk, etter eget ønske, avtrede som styreleder, og Per Bakseter ble valgt som ny styreleder. FoU direktør i Statnett, Jan Ove Gjerde, ble også valgt inn i styret. Resten av styret ble gjenvalgt, slik de ble valgt, på årsmøtet i september 2011.

Fire på årsmøte:

Ole Inge Rismoen, Eidsiva Nett AS

– Smartgrid er en veldig viktig utvikling som vi vil være med på, og derfor kommer vi hit. Vi er relativt nye som medlemmer i senteret. Jeg syns det faglige forumet i forkant av årsmøte er nyttig. Det er både inspirerende og bra å få en statusoppdatering.

Knut Gustavson, Tieto

– Jeg ble imponert over NVE sin presentasjon. At de var åpne på denne måten, om jobben de er i gang med å gjøre, var veldig positivt. Gartner-foredraget var også veldig interessant. Det å lage en smartgridstrategi, slik som Kjell Sand jobber med, syns jeg er viktig. Jeg tror man må spisse den for å få resultater. Jeg er opptatt av sluttbrukeren, det er her krafta ligger.

Jone Rasmussen, Bitreactive

– Jeg kommer fra et oppstartsselskap som springer ut av NTNU. Vi leverer et it-utviklingsverktøy som raskt kan lage demonstratorer/måleverktøy. Vi er nok det yngste medlemmet i Smartgridsenteret, og vi syns det er viktig å være aktiv som medlem, så derfor kom vi på årsmøte. Vi håper på å få noe å gjøre i demoprosjektene.

Hans Terje Ylvisåker, BKK

– Som en aktiv part er det naturlig å delta på årsmøte. Det å ha en felles strategi, slik Kjell Sand skisserte, er svært viktig. Utfordringene vi står ovenfor er store, og det er store summer som skal investeres, i Norge og i bransjen. Det er helt avgjørende at vi har en felles visjon, hvis vi som nasjon skal bidra til å løse de globale utfordringene.