Maria B. Line, forsker og stipendiat hos SINTEF/NTNU ble kåret til årets ildsjel 2011 på Landsmøtet i Bergen forrige helg.

Hvert år kåres ”Årets Ildsjel” på DND’s Landsmøte. Bakgrunnen er at det er ildsjelene som skaper all vår aktivitet, og det er dermed ildsjelene som er Dataforeningen.

Noen ildsjeler brenner mer enn andre, og noen brenner aller mest. Disse ønsker vi å gi en ekstra oppmerksomhet.

Ildsjeler nomineres av hver enkelt distriktsforening. De nominerte presenteres på Landsmøtets første dag og stemmes frem av samtlige deltakere.

I år var det Maria B. Line som fikk heder og ære for sitt brennede engasjement. Hun har vært med i program-komiteen til Sikkerhet og sårbarhet siden 2004 og vært leder siden 2006. Hun har også vært leder for Faggruppen Informasjonssikkerhet siden denne ble etablert i 2003. Maria er nøyaktig, etterrettelig og en god leder, dette har vist seg gjennom en velfungerende komité og stabile deltakertall de siste årene. I år er hun også aktiv i programkommitéen, både som arrangør og foredragsholder. Vi gratulerer.