Et pålitelig kraftnett er et nett hvor driftsavbrudd er færre og kortere, og som er bedre rustet for å komme tilbake til normal driftssituasjon etter avbrudd. Hvert eneste år fører driftsavbrudd til enorme økonomiske tap, fare for liv og helse, matsvinn og andre uheldige hendelser. Smartgrids er et viktig verktøy for å begrense hyppig- og varighet av slike avbrudd og tapene de medfører. Et pålitelig kraftnett er for mange nødvendig, og vil på alle måter gagne kunder, tjenester og samfunnet som helhet. Derfor vil ISGAN kåre det prosjektet som på best mulig måte bruker smartgrids og implementasjonen av disse for å oppnå økt leveringssikkerhet i kraftnettet.

Det er åpent for nominasjoner fram til 24. mars, og vinnerprosjektet vil presenteres på den sjuende «Clean Energy Ministerial» i California den 2. juni 2016. Vinnerne vil få bred anerkjennelse i ISGANs produkter, kampanjer og arrangementer i tiden etter konkurransen.

For nominasjonsskjema, konkurransebetingelser og annen informasjon, les mer på ISGANs offisielle konkurransesider.