Samlingen 26. januar var den tredje i rekken for medlemmenes AMS prosjektledere. Prosjektlederforumet ble etablert i fjor etter felles initiativ fra Det nasjonale Smartgridsenteret og Energi Norge. Tanken er at prosjektlederne rundt om i nettselskapene er alene om et betydelig ansvar, og at de gjennom prosjektlederforumet kan dele erfaringer.

Ifølge AMS-forskriftene er nettselskapene nødt til å investere 10-12 milliarder innen 2017. Gjennom forumet får prosjektlederne som har ansvar for å gjennomføre dette store prosjektet, møttes og diskutert det metodiske. Ellers er mye av fokuset på it-systemer og målere og lite på det metodiske, sier Morten Bjerkan.

25 deltakere deltok på januarsamlingen hvor prosjektmetodikk og erfaringsutveksling sto på agendaen. Noen hadde deltatt tidligere, andre var der for første gang. TrønderEnergi, Fredrikstad Energi, Helgelandskraft, BKK, Hafslund, Istad og Agder energi var blant deltakerne.

– Vi diskuterte også mulige områder vi kan samarbeide på. Vi skal gjennom akkurat det samme, og samarbeid vil redusere risikoen, sier Bjerkan.

I utgangspunktet er det tenkt at det skal være fire årlige samlinger. Nå diskuteres det også å utvide samlingen fra en til to dager.

– Å ha to dager til rådighet hadde vært veldig bra, slik at vi kunne gått dypere inn i materien, sier Bjerkan, og kommer samtidig med en oppfordring: – Jeg oppfordrer nettselskapene til å tørre å samarbeide i enda større grad. Gevinsten av samarbeid er stor, poengterer prosjektlederen.