En rekke land over hele verden har etablert smartgridinitiativ de siste årene. Tanken med GSGF er å skape et møtepunkt for disse. De vil blant annet legge til rette for samarbeid mellom nasjonale og internasjonale smartgrid-initiativ, og har som uttalt mål å utføre og fremme forskning knyttet til anvendelsen av smartgridteknologi.

– Foreløpig er det 10 nasjonale initiativ som er medlem i denne foreningen, og dette er typisk organisasjoner som ligner på vårt Smartgridsenter. GSGF har blitt en viktig aktør internasjonalt, og arbeider tett på flere organisasjoner som for eksempel ISGAN, sier Jan Onarheim, senterleder på Det nasjonale Smartgridsenteret.

Beste praksis

GSGF ble etablert i 2010 og det å utveksle ideer og este praksis, på tvers av land og kontingenter, har fra starten av vært i fokus. De legger opp til dialog og samarbeid mellom både offentlig og privat sektor. Smartgridinitiativer fra India, Japan, Danmark, Australia og Storbritannia er blant medlemmene.

– Smartgridsenterets medlemskap i GSGF vil styrke arbeidet med framtidas energisystem i Norge, da vi får mulighet til å lære av andre land på en effektiv måte, sier Jan Onarheim. Han er nå medlem av styret i GSGF.

Les mer på: www.globalsmartgridfederation.org.

og www.iea-isgan.org.