Et moderne drift- og overvåkningssystem (DMS – Distribution Management System) kan bidra til å overvåke og håndtere distribusjonsnettet på en effektiv måte. Ved å samle og analysere relevant data og presentere disse på en oversiktlig og brukervennlig måte, legger man til rette for å ta raskere og bedre beslutninger. Disse dataene bør være av god kvalitet og tilgjengelighet for at DMS skal gi et best mulig resultat. Dette er grunnlaget for samarbeidet mellom Aidon med sin Energy Service Device, som er et innretning for AMR (Automatic Meter Reading), og Tekla Software med sin Trimble DMS.

Les mer