Med fremtidens renere produksjon og klokere forbruk av energi trengs smarte løsninger på begge sider av kraftlinjene. Aftenposten har publisert en innsiktsartikkel om Smartgrids og smarte målere (AMS) for å vise frem at disse nye installasjonene er noe alle kan tjene og spare penger på.

Les hele saken hos Aftenposten.