Norgesnett rettet søkelyset mot behov for virkemidler som reduksjon av ledetidene, finansiering av utbygging av nettet samt å bedre utnyttelsen av den eksisterende kapasiteten, mens Entelios framhevet nytteverdiene fleksibilitet har for et samfunn med heleletrisk og robust infrastruktur. Det hele ble avsluttet med en diskusjon hvor det ble konkludert med at det er behov for samarbeid og koordinering mellom ulike aktører i bransjen, samt en klargjøring av roller og ansvar. Se hele webinaret her: