17 frittliggende eneboliger, 20 leiligheter i lavblokk og tre rekkehus, skal oppføres på et område på 24 mål på Skarpnes i Arendal. Hele boligfeltet skal bestå av såkalt nullenergi-boliger.

– En kombinasjon av solfangere, vannpumper og solceller skal gjøre at energiregnskapet havner i null i løpet av husene sin levetid, sier Bjarne Tufte i Agder Energi. Bygningsmaterialene er en del av regnskapet, mens utstyr og elektriske apparater som den enkelte huseier installerer, ikke tas med.

Solceller på takene dekker energiforbruket til faste installasjoner som ventilasjon, lys og pumper. Bruk av privat elektrisk utstyr som PC, TV, vannkoker, ladning av el-bil og lignende, er opp til hver enkelt boenhet. Oppvarming av boligene er det energi fra solfangere som skal levere. Leilighetene får i tillegg grunnvarme fra 200 meters dyp. Borehullene brukes også til å magasinere overskuddsvarmen fra solfangerne i sommerhalvåret, slik at varmen kan hentes ut på vinteren.


Spent på spenninger

For energiselskapet er boligprosjektet på Skarpnes et pilotprosjekt hvor de regner med å hente ut mye informasjon. Blant annet vil boligfeltet ha en egen nettstasjon og Agder Energi vil måle hvordan distribusjonsnettet oppfører seg i forhold til når utstyr brukes. For dem er dette interessant i forhold til spenningskvalitet og hvordan lastprofilen for denne type byggefelt blir. I tillegg vil en se på prosessene og forskriftene rundt tilknytning av denne type kunder.

Bjarne Tufte– Sola kommer og sola går. Vi vil se på når strøm brukes og når det produseres. Vi er spente på hvordan dette fungerer og håper å trekke lærdom ut av hvilke dimensjonene i nettet som er hensiktsmessig, knyttet til denne type boliger, sier Tufte.

Situasjonen de håper ikke skal oppstå er at boligfeltet, på fine dager med mye sol, produsere strøm som går inn i nettet, men at de på kalde dager drar mer strøm enn det de har tilført.

– Vi håper på en jevnere effektflyt i nettet og at boligfeltet påvirker det øvrige nettet minst mulig. Vi vil å se på energibruken gjennom året for dette boligfeltet sammenliknet med andre boligfelt, for å hente ut kunnskap, sier Tufte.

Agder Energi vil etablere et FoU-prosjekt for å måle og registrer hvordan denne type byggefelt påvirker nettet.

Byggingen av det miljøvennlige boligfeltet starter i løpet av høsten. Byggetiden er satt til 24 måneder, men noen av boligene vil være innflyttingsklare allerede fra slutten av 2013.

– Tidsmessig passer prosjektet også godt i forhold til innfasing av AMS. Vi vil få testet AMS-målerne i forhold til jordfeil, kommunikasjon, avbrudd, spenningskvalitet og liknende. Målerne vil måle strøm begge veier, både levert og mottatt, sier Bjarne Tufte. 


Samarbeid med SINTEF Byggforsk

Skanska er prosjekteier, planlegger, utbygger og har ansvaret for å selge boligene.

Roald Rasmussen– Skanska som bedrift er opptatt av miljø og vi synes det er utfordrende og spennende og få lov til å være med å utvikle dette prosjektet i samarbeide med SINTEF Byggforsk. Vi vet at passivhus, i følge bygningskrav, vil bli en realitet allerede fra 2015 og antakeligvis blir dette en vanlig standard måte å bygge boliger på fra rundt 2020. Det er nyttig for oss å være i forkant, sier Roald Rasmussen i Skanska.

Boligfeltet på Skarpnes er det første i Norge som bygges ut som null-hus. har fokus på inneklima slik at dette oppleves så behagelig som mulig, solavskjerming, materialvalg mhp termisk tyngde, kollektorslange under boliger som benytter seg av en stabil grunnvarme på en 7-8 grader både til forvarming av tilluft på ventilasjon om vinteren og nedkjøling av tilluft ventilasjon på varme sommerdager, er noen av grepene som er tatt.

– Skanska velger å benytte hotfill vaske- og oppvaskmaskiner, det vil si at disse tilføres varmt vann direkte i maskinen og ikke som vanlig, hvor kaldt vann tilføres maskinen og et varmeelement varmer opp det kalde vannet med strøm, sier Rasmussen og tilføyer: – Vi har også sterkt fokus på materialbruk mhp CO2 , og bruker miljøvennlige produkter, lavkarbonbetong, leirplater, resirkulert gips, tre og så videre. 

Stor interesse

Boligfeltet vil være tradisjonell trehusbebyggelse, og Skanska har hatt fokus på at så mye som mulig av energi og materialer skal hentes lokalt. Å bygge null-hus, eller pluss-hus, er ikke noe problem i følge byggansvarlig.

–  Utfordringen er å holde kostnadene nede og velge de riktige og mest rasjonelle løsningene og gjøre de riktige materialvalgene, sier han.

Interessen for prosjektet er stor. Skanska har allerede oppført og solgt flere passiv-hus i Arendal, og opplever at mange kjøpere er opptatt av miljøet, og ikke lar seg vippe av pinnen selv om prisen er noe høyere enn ved andre boliger.

Vi opplever at det å bygge dette som nullhus i hvert fall ikke demper interessen. Det lave energiforbruket I slike boliger betyr mye for potensielle kjøpere. Strømregninger er tydeligvis noe folk flest er opptatt av, og det å kjøpe en framtidsrettet bolig oppleves som positivt, sier Roald Rasmussen i Skanska.