Rapporten er laget på en kortfattet og lettleselig måte, og identifiserer aktiverings- og fortsettelsesfasen som de viktigste for å engasjere sluttkundene. Rapporten diskuterer hvordan man på best mulig måte lykkes med disse, og presenterer også bevis og analyser for å underbygge dette.

Du kan lese hele rapporten her.

Se også: «Smart Consumer, Smart Customer, Smart Citizen» – S3C.