På veien mot lavutslippssamfunnet vil flere aktører komme på markedet og utfordre verdikjedene i energibransjen. Hvordan vil dette påvirke din virksomhet i årene som kommer? Og hva skjer når kundene tar i bruk nye produkter og ny teknologi som gjør dem til produsenter og selgere av strøm? Endringene skaper muligheter. Hvilke muligheter ser din bedrift? Nå har dere mulighet til å få demonstrert deres løsninger i en storskala demonstrasjon.

Å ivareta og styrke forsyningssikkerheten er essensielt på veien mot lavutslippssamfunnet. Elektrifiseringen skal fortsette, og vi skal skape nye verdier. Da må vi ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir oss til å få fart på innovasjonen og skape nye forretningsmuligheter. For at nye teknologier og løsninger skal bidra til livskraftig forandring må de også være lønnsomme. Har dere en løsning som utnytter fleksibiliteten i nettet på en lønnsom måte ønsker Enova å bidra til å realisere innovasjonene

Støttetilbudet fra Enova er rettet mot dem som går i samarbeid med minst to andre selskaper, og som har et mål om å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger, markedsløsninger eller forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Vi søker deg som har ambisjoner om å skape noe nytt i energimarkedet. Men med høye ambisjoner følger gjerne høy risiko. Vi kan ta ned din risiko gjennom å dekke prosjektkostnader fra 25 % og helt opp til 60 %. Les mer om dette på vår nettside for «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem».

Der finner du blant annet informasjon om:

  • Hvem kan få støtte?
  • Hva kan konsortiet få støtte til?
  • Hvor mye kan konsortiet få i støtte?
  • Framdrift og frister
  • Hva kreves for å delta i konkurransen?
  • Hvordan vurderer vi prosjektene